Nasıl Gönüllü Olurum?

Adnan Çabuk Siddashram ve Mistik Öğretiler Vakfının faaliyetlerine destek olacak çalışmalarda gönüllü olarak katkı sağlayabilirsiniz.

Kimler Adnan Çabuk Siddashram ve Mistik Öğretiler Vakfın’a gönüllü olabilir?

  • 18 yaşını bitirmiş olmak,
  • Topluma yoga sistemi ile sağlıklı yaşamayı öğretmek, yoganın yaşam felsefesi ve bilimsel yönünün anlaşılmasına yardımcı olmak bu felsefe doğrultusunda hizmet verecek yeni nesillerin oluşmasında katkıda bulunmak, yoganın insanlığa hizmet yönü ile evrenselliğinin anlaşılmasını sağlamak, yoganın fiziksel egzersizleri, nefes çalışmaları, konsantrasyon ve dinlenme teknikleri sayesinde hastaların iyileşme sürecinde yardımcı olup ayrıca hastalıklara karşı olan koruyuculuk etkisinin anlaşılmasını sağlamak ile ilgili vakfımız faaliyetlerinde çalışmaya istekli,
  • Düzenli olarak Vakfın çalışmalarına katılabilecek,
  • Vakfın çalışmalarını ve misyonunu kabul eden,

herkes Adnan Çabuk Siddashram ve Mistik Öğretiler Vakfı’ na gönüllü olabilir.

Gönüllülük ile ilgili her türlü sorunuz için vakif@adnancabukyogavakfi.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.