Gönüllüler Ne Yapar?

Gönüllü Ne Yapar?

Gönüllülerin çalışma alanları genellikle sivil toplum kuruluşlarıdır. Gönüllüler, sivil toplum kuruluşlarında çalışmaları etkileyebilecek, yönlendirebilecek bir role sahiptirler. Gönüllüler bir sivil toplum kuruluşuna düşünce ve emek gücü, parasal kaynak bulma, kamuoyu oluşturma, üst düzey ilişki kurma, sözcülük yapma, iletişim kanalı olma, yeni üyeler kazandırma gibi faaliyetlerle katkıda bulunabilirler.

Gönüllü yönetiminin başarılı olması, etkin bir koordinasyona bağlıdır. Gönüllü kazanmanın ön koşulu ise etkili iletişimdir.