Vakıf Başkanı Adnan Çabuk

Adnan Ananda Siddviho Çabuk

`Sessizliği Bozmadan` adını verdiği, yaşamını kendi ağzından anlatan bir kitap yayınlamıştır.

Yogi Adnan Çabuk, 1980`li yıllarda Yoga`nın sağlıkla ilgili sistemini tanıtmak ve yaymak, bu hizmeti gerçekleştirmek üzere Amerika’daki yaşamını terkederek İstanbul’a yerleşmiştir.

Yoga eğitimini Hindistan`ın en saygın Yoga okulu olan “Swami Sivananda`da” tamamlamıştır. Her yıl Yoga öğrencileri ile Hindistan’a geziler düzenleyerek çeşitli şehirlerdeki hocalarına ziyaretler yapmaktadır.

“Krup Holistik Sağlık Çiftliği”, Dr. Atre “Kundalini Yoga Master”, Amerika`da canlı yiyeceklerle hastalıklara şifa veren Ann Wigmore gibi üstadlardan öğrenmiş olduğu bilgilerle hizmet vermektedir.

1997 yılında kurduğu Siddashram Yoga ve Meditasyon Merkezi, `Klasik Spiritüel Yoga` olan kendi ekolünde  eğitmenler yetiştirmekte ve kurumlara özel dersler vermektedir. Eşi Madam Lourdes ile birlikte kış aylarında İstanbul, yaz aylarında Alanya Toros Dağları`ndaki Ashram`larında, Yoga Arınma Kampları ile ziyaretçilere, bilgi ve öğretisini paylaşmaya ve bütüne olan hayır için çalışmaya devam etmektedir.