Kuruluş Amacı

1Topluma yoga sistemi ile sağlıklı yaşamayı öğretmek,yoganın yaşam felsefesi ve bilimsel yönünün anlaşılmasına yardımcı olmak bu felsefe doğrultusunda hizmet verecek yeni nesillerin oluşmasında katkıda bulunmak, Yoganın insanlığa hizmet yönü ile evrenselliğinin anlaşılmasını sağlamak,Yoga’nın fiziksel egzersizleri nefes çalışmaları konsantrasyon ve dinlenme teknikleri sayesinde hastaların çabuk iyileşmesinde yardımcı olup ayrıca hastalıklara karşı olan koruyuculuk etkisinin anlaşılmasını sağlamak.

2-Yaşlılara, sakatlara, çocuklara ve 4 yaşından başlamak üzere her yaşta insana yarar veren ve kişinin evrensel yapısını geliştirmesindeki etkinliğinin öğretmek,Yoga’nın bir din olmadığı ve bütün dinlere eşit mesafede yakınlıkta olduğunun anlaşılmasını sağlamak,Yoga’nın toplumlarda yayılması sayesinde insanlığa sulh ve huzur bahşettiğinin anlaşılmasını sağlamak.

3-Tasavvuf bilinci ve sufiliğin gerçek anlamının anlaşılmasını sağlamak için tasavvuf üstatları ile çalışmak., Kanun ve yetkili mercilerin müsaadesi çerçevesinde; yoga ve tasavvufun tarihini, kültürünü, değerlerini, şiir ve edebiyatını, ilahilerini ve müziğini, yoga ve tasavvuf büyüklerinin hayatlarını, felsefelerini ve eserlerini tanıtmak ve yaşatmaya çalışmak.