Gümüşlük akademisi Seminlerleri

“Hiçbir metin bağımsız değildir”

Hiçbir metin bağımsız değildir; insan davranışlarının bir yankısı olarak bütün metinler birbirleriyle ilintili, her biri diğerleri olmadan sınırlı, eksik ve öksüzdür. Tüm metinlerin kesişme noktası hayat ve hayata dair şeylerin coğrafyasıdır. Metinlerarası çalışmalar, paylaşımlar yeni metinlerin üretilmesi için elzemdir. Daha özgür metinler üretebilmek için bir “çokluk”a ihtiyaç olduğu düşüncesiyle Gümüşlük Akademisi Vakfı 2016 senesine yeni bir etkinlikle giriyor; seminerler dizisi…

Ve ilk tema dil; bilinçdışının, toplumsallığın dolayımlandığı, Özne’nin varlık alanı… Dil ekseninde farklı yazar ve araştırmacıları bir araya getirerek metinlerin birbirlerine eklemlenmesini sağlayarak metinlerarasılık sorununu giderme projesi…

Şubat-Nisan 2016 tarihleri arasında İstanbul’da, dil bağlantılı seminerlerin sunumuyla başlayacak projede, yaz aylarında “model anlatı”yı oluşturabilmek için Gümüşlük’te bir kez daha buluşma düzenlenecektir. Burada, bir havuzda toplanacak olan İstanbul seminerleri irdelenecek ve yeni metinler ortaya koymak için yeni oturumlar organize edilecektir…

Şimdilik heyecanlıyız…

Gümüşlük Akademisi Vakfı

Danışma Kurulu

Seminer Programı (İstanbul)

07.02.2016  Erdoğan Özmen “Bilinçdışı ve Dil” 
21.02.2016  Çimen Günay-Erkol “Dil ve Şiddet”
28.02.2016  Burcu Alkan “Dilsizliğin Dile Gelişi”
06.03.2016  Senem Timuroğlu “Karanlık Kıta ve Dil”
13.03.2016  Ali Serdar  “İçimizdeki Kadın Korkusu”
20.03.2016  Melih Duygulu “Müzik ve Dil”
27.03.2016  Latife Tekin “Mırıltıdan Dilsizliğe”
03.04.2016  Gökhan Yavuz Demir ”Logos’un Zayıflığı Üzerine”
10.04.2016  İsmail Gezgin “Arkeoloji ve Dil” 
17.04.2016  Abdurrahman Aydın “İstisna, Dil ve Arzu”
24.04.2016  Ahmet Balad Coşkun “Sözdizimi ve Erotik Aktarım”
08.05.2016  Hakan Atalay “Beyin ve Dil”
15.05.2016  Haydar Ergülen “İlkelin Dili Olarak Şiir”
22.05.2016  Türker Armaner “Wittgenstein ve Dünya”

*Adres: Halaskargazi caddesi. Şen Palas Apt. No;6 Şişli _İstanbul
*Süre: 2 saat (konuşma süresi 75 dakika, tartışma 30 dakika, ara 15 dakika)

*Katılımcı sayısı: 50
*Ücret: Lisans öğrencilerine 25 TL, diğer 50 TL
*Kayıt ve iletişim için:

info@gumuslukakademisi.org
www.gumuslukakademisi.org

Latife Tekin: Yazar, Gümüşlük Akademisi Vakfı Başkanı
latifetekin@gmail.com
0554 345 29 90

Ahmet Balad Coşkun: Gümüşlük Akademisi Vakfı danışma kurulu üyesi, Tıp ve psikiyatri eğitimi gördü. Çeşitli dergi ve gazetelerde şiir ve makaleler yazdı. Aura ve Akıl Defteri adlı dergilerin çıkarılmasında yer aldı. İspinoz, Fransız Balkon (Ayrıntı) ve Acuka (Ayrıntı) isimli romanları yayımlandı. Gümüşlük Akademi, Sanat Mahal, Akbank sanat gibi bazı kurumlarda psikanalitik edebiyat kuramı bağlamında anlatılarda bulundu.

ahmetbaladcoskun@gmail.com
0505 866 51 25

Konu ile ilgili aklınızda birşeyler varsa lütfen yazınız.